Bezpieczne ferie – O czym pamiętać przed wysłaniem dziecka na zimowy wypoczynek?

28 stycznia br. to data wyczekiwana przez dzieci i młodzież z Mazowsza – rozpoczynają się wówczas wojewódzkie ferie zimowe. W związku z tym aż do 9 lutego br. na mazowieckich drogach wzmożony zostanie ruch turystyczny związany z podróżami na zimowy wypoczynek.

– Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystów odwiedzających podczas ferii Mazowsze będzie w najbliższym okresie jednym z głównych celów działań mazowieckich służb i inspekcji.  Apeluję o zgłaszanie do nich wszelkich nieprawidłowości, które mogą stwarzać zagrożenie podczas zimowego wypoczynku – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Mazowieckie służby i inspekcje zachęcają do korzystania z ich pomocy zarówno w kwestii zapewnienia właściwego nadzoru, jak i pomocy związanej z bezpieczeństwem podczas ferii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców wysyłających dzieci na wypoczynek przypominamy o najważniejszych zagadnieniach, których weryfikację należy uwzględnić w przygotowaniach do wyjazdu.

Sprawdź wiarygodność organizatora wypoczynku

Przed wybraniem zimowiska, obozu narciarskiego lub wycieczki w bazie danych zamieszczonej na stronie stworzonej przez Ministerstwu Edukacji Narodowej można sprawdzić organizatora wypoczynku. Pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl każdy rodzic może sam prześledzić, czy dany podmiot: zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty, zapewnił odpowiednią liczbę opiekunów z kwalifikacjami, podał termin, lokalizację i ramowy program wypoczynku.  Na stronie został umieszczony także poradnik dla rodziców i organizatorów kolonii. W sytuacji jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja). Na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl) w banerze „Bezpieczne Ferie 2019”, poza szczegółowymi poradami dotyczącymi zimowego wypoczynku na Mazowszu, zostały zamieszczone również telefony do koordynatorów ds. wypoczynku dzieci i młodzieży służb zespolonych Wojewody Mazowieckiego.

Bezpieczna podróż  – pamiętaj o możliwości kontroli autokarów

W celu zabezpieczenia podróży dzieci wybierających się na wyczekiwany, zimowy wypoczynek zostały stworzone specjalne punkty kontroli, na których sprawdzane będą autokary. Od piątku 25 stycznia br. w Warszawie rozpoczną się kontrole autobusów zorganizowanych grup wycieczkowych przeprowadzane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Oddział Warszawa. Punkt kontrolny sprawdzania stanu technicznego autokarów w Warszawie zlokalizowany został na parkingu samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej “TORWAR” przy ul. Łazienkowskiej. Szczegółowe informacje na temat pozostałych punktów kontrolnych, w których będą sprawdzane autokary przewożące dzieci znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronach internetowych www.mazowieckie.pl oraz KWP zs. w Radomiu, KSP i WITD.  Każdy rodzic i  organizator wyjazdów powinien pamiętać, że zawsze może poprosić kierowcę o okazanie protokołu kontroli, aby upewnić się o sprawności pojazdu, posiadaniu przez kierowcę wymaganych kwalifikacji a co za tym idzie bezpiecznej podróży dziecka na ferie.

Nieprawidłowości w miejscu wypoczynku – wezwij kontrolę

Miejsca wypoczynku kontrolowane są przez służby pod kątem: ochrony przeciwpożarowej, stanu higieny i żywienia. Warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia i łazienek oraz ogólny stan higieniczny obiektów wypoczynkowych sprawdza Inspekcja sanitarna. Natomiast techniczny stan budynków kontrolują inspektorzy nadzoru budowlanego. Kwalifikacje kadry oraz realizacja zdeklarowanego programu wypoczynku również podlegają kontroli. Wspomniane kwestie sprawdzają w miejscach zorganizowanego wypoczynku wizytatorzy kuratorium oświaty. Państwowa Straż Pożarna w Warszawie sukcesywnie sprawdza obiekty ujęte w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku na stronie internetowej MEN, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje, ważne numery telefonów oraz użyteczne linki znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.mazowieckie.pl.

Stawy, jeziora i rzeki – niebezpieczne „lodowiska”

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte powierzchnie stawów, jezior i rzek. Takie miejsca nigdy nie są bezpieczne, każde wejście na zamarznięty akwen niesie za sobą ryzyko załamania się lodu.

Powstała na zbiornikach lodowa tafla, nawet wyglądająca na trwałą, może być osłabiona przez opady deszczu i zmiany temperatury. Newralgiczne, cienkie i popękane powierzchnie lodu mogą być niewidoczne ze względu na zakrywającą je pokrywę śnieżną.

Uwaga. WOPR-owcy przypominają: Gdy wpadniesz do przerębla natychmiast wzywaj pomocy i staraj się z niej wyczołgać tą samą drogą, którą przyszedłeś. W zimnej wodzie sił starczy Ci jedynie na tyle minut ile wynosi temperatura wody pod powierzchnią lodu, a więc 1 stopień.

Pamiętaj! Gdy zauważysz, że pod kimś załamał się lód natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Działania ratownicze podejmuj wyłącznie, gdy wiesz jak to robić – radzą WOPR-owcy.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, mazowieccy strażacy prowadzą akcję „Bezpieczne lodowiska 2019”. Akcja ma na celu pomoc w organizowaniu bezpiecznych ślizgawek. Strażacy pomogą wylać wodę na przygotowane lodowiska m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

Źródło:
https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/37707,Bezpieczne-ferie-O-czym-pamietac-przed-wyslaniem-dziecka-na-zimowy-wypoczynek.html

Poprzedni artykułCo robić podczas ferii na Mazowszu?
Następny artykułZimowa wersja akcji informacyjno-edukacyjnej “Bezpieczna Woda”