Strona główna Parki rekreacyjne

Parki rekreacyjne

”Stacja Tłuszcz” – budowa parku rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” – zakończona !

Na terenie położonym przy Zespole Szkół w Tłuszczu dobiegła końca budowa parku rekreacyjnego „Stacja Tłuszcz”. Uczniowski Klub Sportowy przy ZS w Tłusczu oddaje do użytkowania społeczności szkolnej, mieszkańcom Tłuszcza oraz turystom odwiedzającym tą miejscowość park rekreacji i wypoczynku, w skład którego wchodzą: boisko do gry w piłkę plażową, wiata turystyczna, siłownia zewnętrzna (elementy siłowni to: rowerki, wiosło, steppery, drabinki poziome, motyl, podciąg z pylonem, stolik z siedzeniami), plac zabaw (huśtawki wagowe, piaskownica, huśtawka z dodatkowym siedziskiem, bujaki, zjeżdżalnia, karuzela, „bocianie gniazdo”) oraz dwa stoły do gry w tenisa. Cały teren jest ogrodzony, a dla komfortu użytkowania pobudowano chodniki, ustawiono ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Z myślą o użytkownikach zamontowano również postoje rowerowe i stację naprawy rowerów oraz hamaki.

Operacja pn. „Stacja Tłuszcz - Budowa parku rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” mająca na celu utworzenie ogólnodostępnego publicznego parku rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tłuszcz promującego lokalne dziedzictwo historyczne poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD Równiny Wołomińskiej prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego, głównego dla poddziałania 19.2 tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 Wartość dofinansowania: 264 070,05 PLN.

 Beneficjentem operacji jest Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Tłuszczu.

Prawidłowa realizacja zadania możliwa była dzięki bardzo dobrej współpracy partnerskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu z Powiatem Wołomińskim i Zespołem Szkół w Tłuszczu.

Tak oto na mapie Tłuszcza i Powiatu Wołomińskiego pojawiło się nowe miejsce rekreacji, które umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawiając tym samym jakość życia mieszkańców.

Ścieżka edukacyjna w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński.

Powiat Wołomiński w 2019 r. zrealizował projekt pn. „Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński”, dofinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach zadania powstała m.in. ścieżka edukacji ekologicznej. Zamontowano 6 tablic tematycznych i 4 zestawy interaktywne, a także wiatę edukacyjną i 2 ławostoły umożliwiające przeprowadzenie warsztatów w plenerze. W listopadzie 2019 r. przeprowadzono 11 warsztatów przyrodniczych dla uczniów ze szkół podstawowych z wykorzystaniem nowopowstałej infrastruktury.

Tablice edukacyjne przedstawiają graficzne i opisowe informacje dotyczące fauny i flory powiatu wołomińskiego, wybranych zagadnień związanych ze znaczeniem drzew w przyrodzie oraz wpływem działalności człowieka na środowisko. Dla najmłodszych przygotowano zestawy interaktywne, które poprzez zabawę uczą rozpoznawać wybrane gatunki drzew, ryb i owadów oraz pomogą dzieciom sprawdzić swoją wiedzę w zakresie segregacji śmieci.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce.

 

 

Pomost i boisko do bule już otwarte! Projekt pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS w Zielonce” został zakończony.

Inwestycja Powiatu Wołomińskiego składa się z realizacji dwóch obiektów znajdujących się przy ul. Poniatowskiego 29. Pomostu rekreacyjnego oraz boiska do bule. Pomost jest zlokalizowany przy brzegu stawu położonego w parku okalającym zabytkowy budynek DPS. Budowa pomostu jest odtworzeniem istniejącej kiedyś infrastruktury, która kilkanaście lat temu również pełniła funkcję rekreacyjną. Tuż obok znajduje się bulodrom czyli boisko do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m (na wyposażeniu znajdują się także dwa turniejowe zestawy kul do gry w bule). Gra w bule nie wymaga dużej sprawności fizycznej, a jednocześnie zapewnia doświadczenie współzawodnictwa i współpracy drużynowej – polecana jest wszystkim bez względu na ewentualne dysfunkcje czy wiek.

Park przy ul. Poniatowskiego 29 to miejsce dostępne dla każdego, umiejscowione wśród zieleni, z możliwością aktywnego spędzania czasu, ponieważ w sąsiedztwie znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznej, a także spokojniejszego wypoczynku w zaciszu parkowym lub przy tężni solankowej, która znajduje się przy wejściu od ulicy. Wokół stawu wytyczone są ciągi komunikacyjne, wzdłuż których przebiega infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej. Miejsce jest zaciszne i bezpieczne, ponieważ teren całego parku jest ogrodzony.

Obiekt w swoim założeniu jest otwarty dlatego mogą z niego korzystać zarówno pensjonariusze DPS, mieszkańcy Zielonki, mieszkańcu Powiatu Wołomińskiego oraz inne osoby odwiedzające miasto i goście DPS-u. Zachęcamy do odwiedzenia parku na przykład podczas niedzielnego spaceru i skorzystania z jego atrakcji.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS w Zielonce” mająca na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości, popularyzacji walorów turystycznych i rekreacyjnych parku przy DPS w Zielonce oraz aktywnego spędzania czasu. Cel osiągnięty poprzez budowę pomostu na stawie oraz budowę boiska do gry w bule współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 85 695,00 PLN.