Adventurous Music Plateaux: JUDYTA PISARCZYK QUARTET [PL/UA/IS]

[for English – scroll below]

Ekscytujący koncert z udziałem Judyty Pisarczyk wraz z uznanymi muzykami z Ukrainy i Islandii. Koncert jest częścią muzycznego projektu Adventurous Music Plateaux, którego celem jest współpraca islandzkich, ukraińskich i polskich muzyków.

Judyta Pisarczyk [PL] – wokal
Kateryna Ziabliuk [UA] – fortepian
Valdi Kolli [IS] – kontrabas
Matthías Hemstock [IS] – perkusja

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, niezbędna wcześniejsza rezerwacja miejsc.
W celu zarezerwowania miejsca, należy wysłać potwierdzenie na adres fabryczka@powiat-wolominski.pl albo skontaktować się telefonicznie – pod numerem 22 787 41 13 lub 501 981 346 najpóźniej do dnia 07.09.2023 (czwartek).

JUDYTA PISARCZYK

Wokalistka, autorka muzyki i tekstów. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej. Laureatka nagrody Best Vocalist na International Jazz Festival “Johnny Raducanu” w Rumunii, Grand Prix Ladies’ Jazz Festiwal w Gdyni i wielu innych. Swoją twórczość prezentowała na prestiżowych festiwalach jazzowych w Polsce, na Litwie, Łotwie w Estonii i Rumunii. W 2018 wystąpiła wraz z legendarnym wokalistą Bobbym McFerrinem, będąc częścią 12-osobowego chóru a cappella towarzyszącego artyście podczas koncertów w Polsce. Na scenie pojawiła się również u boku wybitnych polskich muzyków takich jak: Henryk Miśkiewicz, Piotr Schmidt, Paweł Kaczmarczyk, Rafał Sarnecki, Grzech Piotrowski. W swoim dorobku posiada album live “Koncert w Trójce”, nagrany w Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. W Podsumowaniu Roku 2018 wg Adama Dobrzyńskiego album ten znalazł się na 1. miejscu w kategorii Jazzowy Polski Debiut Roku.

https://www.facebook.com/judytapisarczykmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCtyXuadHFvkmXBRMPAEefAg

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

Ideą projektu Adventurous Music Plateaux jest inicjowanie współpracy pomiędzy (wschodzącymi) muzykami i profesjonalistami muzycznymi z Polski i Islandii oraz Ukrainy, a także budowanie trwałych więzi i relacji polsko-islandzkich. Projekt przykłada dużą wagę do zawiązywania wielonarodowej współpracy, w procesie prowadzącym do budowy trwałych profesjonalnych relacji wśród grup muzycznych i wykonawców.
Dwie 3-dniowe edycje (jedna w Islandii, druga w Polsce) odbędą się w prężnie działających ośrodkach kultury. Na każdą z edycji składają się otwarte warsztaty edukacyjne (muzyczne) dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania, koncerty zespołów oraz projekty specjalne, inicjowane w celu nawiązania wielostronnej współpracy pomiędzy artystami z Islandii, Polski i Ukrainy. Wszystkie działania projektowe kładą nacisk na proces profesjonalizacji uczestniczących w nim osób (kadry, uczestnicy i odbiorcy).
Kluczową rolę w projekcie odgrywa wykorzystanie sferycznego wideo 360 VR. Technika posłuży jako narzędzie doskonalenia zawodowego uczestników warsztatów (zarówno w zakresie podnoszenia umiejętności technicznych, stricte muzycznych, jak i poprawy prezencji scenicznej i interakcji). Wideo sferyczne 360 VR zostanie również wykorzystane do rejestracji wszystkich występów koncertowych. Szerokie upowszechnienie efektów (zapisów video) online zapewni dodatkowo dotarcie do dużej grupy odbiorców.

Projekt “Adventurous Music Plateaux – rozwój zawodowy muzyków z Polski, Islandii i Ukrainy, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (360 VR)” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu “Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

www.plateaux.pl

Wydarzenie pod patronatem honorowym Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego

[EN]

An exciting concert featuring Judyta Pisarczyk together with renowned musicians from Ukraine and Iceland. The concert is a part of the music project Adventurous Music Plateaux which aims for collaboration between Icelandic, Ukrainian and Polish musicians.

Judyta Pisarczyk [PL] – voice
Kateryna Ziabliuk [UA] – piano
Valdi Kolli [IS] – double bass
Matthías Hemstock [IS] – drums

Tickets: free entry, seat number is limited, advance booking necessary.
To book, please send confirmation to fabryczka@powiat-wolominski.pl or call +48 22 787 41 13 or +48 501 981 346 not later than 07.09.2023 (Thursday).

JUDYTA PISARCZYK

Vocalist, lyricist and composer. Graduate of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice at the Jazz and Stage Music Department. Winner of the Best Vocalist award at the International Jazz Festival “Johnny Raducanu” in Romania, Grand Prix Ladies’ Jazz Festival in Gdynia and many others. She has presented her work at prestigious jazz festivals in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and Romania. In 2018, she performed with the legendary vocalist Bobby McFerrin, being part of a 12-person a cappella choir accompanying the artist during his concerts in Poland. She has also appeared on stage alongside prominent Polish musicians such as Henryk Miśkiewicz, Piotr Schmidt, Paweł Kaczmarczyk, Rafał Sarnecki, and Grzech Piotrowski. She published a live album, “Koncert w Trójce”, recorded at the Agnieszka Osiecka Polish Radio Studio in Warsaw, and released by the Polish Radio Music Agency. In the 2018 Summary of the Year by Adam Dobrzynski, this album was ranked 1st in the Jazz Polish Debut of the Year category.

https://www.facebook.com/judytapisarczykmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCtyXuadHFvkmXBRMPAEefAg

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

The idea of the Adventurous Music Plateaux project is to generate lasting cooperation between (aspiring) musicians, and music professionals from Poland, Iceland and Ukraine, as well as to build lasting Polish-Icelandic ties and relations. Great attention is paid to building new, multinational cooperation, in a gradual process leading to permanent bounds of music groups and individuals.
Two 3-day editions (one in Iceland, and one in Poland) will be held in thriving cultural centres. Both editions consist of open educational (music) workshops for participants of various levels of advancement, concerts of bands, and special musical projects initiated to bound flourishing multilateral cooperations between artists from Iceland, Poland and Ukraine. All project activities emphasize the professionalization process of the participating staff.
A key role (being also an innovative tool used in such a manner), plays the usage of 360 VR spherical video. It will be used as a tool for professional improvement (both in terms of up-levelling the technical, strictly musical skills, as well as improving stage presence and interaction), for recordings during the workshops. The 360 VR technique will be also used to record all concert performances. Wide online dissemination of the project’s effects will ensure reaching a large group of recipients.

The project “Adventurous Music Plateaux – professional development of Polish, Icelandic and Ukrainian musicians, with the use of digital tools (360 VR)” is financed by the Bilateral Cooperation Fund of the Programme “Culture” of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

www.plateaux.pl

https://www.facebook.com/events/673741764617376/

Data

wrz 10 2023
Zakończone!

Czas

20:00 - 23:00

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Organizator

Plateaux
Email
noreply@facebookmail.com