GARAŻÓWKA w ZIELONCE

Chcesz odświeżyć garderobę? Dać drugie życie swoim rzeczom? Spotkać się z sąsiadami i spędzić miło czas? To idealny moment, aby wziąć udział w wyprzedaży garażowej w Zielonce! GARAŻÓWKA W ZIELONCE po raz drugi!
Wyprzedaż garażowa to świetna okazja, aby poznać nowych ludzi, wymienić się rzeczami i zarobić dodatkowy grosz! Garażówka wspiera ideę “zero waste”, czyli ruchu zachęcającego do maksymalnego wykorzystywania każdego produktu. Nie czekaj dłużej i zarejestruj się już dziś!

PODSTAWOWE INFORMACJE:

KIEDY? 23 września 2023, godz. 10:00 – 13:00
GDZIE? parking przy Literackiej 20 (obok filii OKiS Zielonka)
JAK ZOSTAĆ WYSTAWCĄ?
należy wysłać wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA na mail: d.plotnik@zielonka.pl do 21 września, godz. 23:59
udział w wydarzeniu jest darmowy
zgłaszający stoisko musi mieć ukończone 18 lat, ale do udziału w akcji zapraszamy również dzieci pod opieką osoby dorosłej.

Więcej informacji na stronie: https://okis.zielonka.pl/wydarzenie/166-garazowka-w-zielonce

Regulamin wydarzenia pn. Garażówka w Zielonce

Wstęp
1. “Garażówka w Zielonce” organizowana jest przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
2. “Garażówka w Zielonce”, zwana dalej “Garażówka”, organizowana jest w sobotę 23.09.2023 od godziny 10.00 do godziny 13.00, na parkingu w Zielonce przy ul. Literackiej 20.
3. Celem Garażówki jest integracja mieszkańców pragnących odsprzedać, wymienić lub oddać przedmioty np. zabawki, książki, ubrania, itp.
4. Udział w Garażówce jest dobrowolny i bezpłatny.
5. W Garażówce mogą brać udział wszyscy pełnoletni Wystawcy, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci mogą sprzedawać przedmioty tylko pod opieką osoby dorosłej. Za dzieci biorące udział w akcji odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.
6. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością Wystawców, nowe (nieudane zakupy/prezenty) lub używane, w ilościach detalicznych.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane, wymieniane lub oddawane rzeczy i zawierane transakcje.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towarów zaistniałe podczas Garażówki.
9. Zabroniony jest handel, wymiana lub oddawanie przedmiotów niebezpiecznych (np. petard, broni), niedopuszczonych do sprzedaży, wymagających koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe, leki), lub których posiadanie jest niezgodne z prawem, a także wielkogabarytowych.
10. Wielkość miejsca dla Wystawcy to 2×2 m

Zgłoszenia

1. Zgłoszenie Wystawcy do udziału w Garażówce jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie można dokonać jedynie w imieniu własnym.
3. Zapisy Wystawców do udziału w Garażówce będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do czwartku dnia 21.09.2023 do godz. 23:59
4. Wystawcy zapisać się mogą prawidłowo wypełniając i podpisując Kartę Rejestracyjną, będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu. Kartę należy opcjonalnie: 1) wysłać pocztą elektroniczną na adres: d.plotnik@zielonka.pl (oryginał Karty Rejestracyjnej musi być dostarczony Organizatorowi nie później niż w dniu Garażówki) lub 2) dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce (ul. Łukasińskiego 1/3, pokój 27, czynny w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:30
5. Brak podpisanej Karty Rejestracyjnej jest równoznaczny z niewpisaniem przez Organizatora na listę Wystawców.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Garażówce, Wystawca ma obowiązek wysłania powiadomienia do Organizatora na adres d.plotnik@zielonka.pl z treścią w tytule “REZYGNACJA” na minimum 24h przed rozpoczęciem Garażówki. Niewysłanie takiej informacji i niestawienie się na wydarzeniu może skutkować odmową uczestnictwa w kolejnych podobnych wydarzeniach Organizatora.
7. O wpisie na listę Wystawców decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe również w dniu Garażówki.

Przebieg wydarzenia

1. Obszar, na którym organizowana jest Garażówka wyznacza granica parkingu przy ul. Literackiej 20.
2. Organizator wydzieli miejsca sprzedażowe dla dzieci.
3. Wejście na parking w dniu wydarzenia możliwe będzie od godz. 8.00. W godzinach 8:00-14:00 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów na parkingu.
4. Organizator Garażówki nie zapewnia stolików, krzeseł i wiat wystawienniczych.
5. Na terenie Garażówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania innych używek.
6. Po zakończeniu Garażówki Wystawcy zobowiązani są do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym stanie. Niesprzedane rzeczy Wystawcy zabierają ze sobą. Niezastosowanie się do tego może skutkować odmową uczestnictwa w kolejnych podobnych wydarzeniach Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia wydarzenia, z powodów od niego niezależnych.
8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do OKiS Zielonka.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.facebook.com/events/517255363944470/

Data

wrz 23 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 13:00

Lokalizacja

Literacka 20, Zielonka

Organizator

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
Telefon
22 771 90 70
Email
okis@zielonka.pl