Turniej w Fabryczce dla Dzieci urodzonych w 2013r. lub młodszych

Turniej w Fabryczce dla Dzieci urodzonych w 2013r. lub młodszych
(19 III 2023 r.)
Komunikat

1. Organizatorzy turnieju:

UKS TSz Zieloni Zielonka, Crasievitch Chess School, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

2. Cel turnieju:

Popularyzacja szachów wśród dzieci na terenie powiatu wołomińskiego i umożliwienie zawodnikom rywalizacji w turnieju. Możliwość uzyskania kategorii okręgowych (V i IV) .

3. Termin i miejsce rozgrywek:

19 III 2023 (niedziela – sześć rund) I runda godzina 10:00
Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, 05-200 Wołomin, ul. Orwida 20

4. System rozgrywek i tempo gry:

System szwajcarski na dystansie 6 rund, partie zaczynają się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej gry z poprzedniej rundy. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.

5. Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy bez kategorii i z V lub IV kategorią szachową (lub III kobiecą) do 10 lat (ur. 2013 i młodsi).
Zgłoszenia: do środy (15 III 2023) o ile będą miejsca należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_756/ lub na adres email: uks.tsz.zielonizielonka@gmail.com w raz z wysłaniem potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Liczba miejsc ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub (jeśli się jest zrzeszonym), datę urodzenia, kategorię.
Potwierdzenie obecności należy dokonać w dniu zawodów do godziny 9.30. Zawodnicy którzy do tej godziny nie potwierdzą swojej obecności zagrają od II rundy.
Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 40 zł (w cenie słodki poczęstunek), należy je uiścić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia na numer konta: klubu UKS TSz Zieloni Zielonka – Santander Bank Polska S.A. – 56 1090 1043 0000 0001 1341 8257 z wysłaniem potwierdzenia na powyższego maila sędziego głównego.

Brak wpłaty będzie skutkować wykreśleniem z listy i niedopuszczeniem do turnieju. Pierwszeństwo udziału mają zawodnicy, którzy dokonali w terminie wpłat na konto i wysłali potwierdzenie.
Zawodnicy UKS TSz Zieloni Zielonka z opłaconą składką członkowską za 2023r. płacą 30 zł wpisowego.
Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej, jest zobowiązany do powiadomienia o tym sędziego/usunięcia zgłoszenia z systemu Chessarbiter.
Uwaga: Zgłoszenie po tym terminie i opłata w dniu zawodów gotówką skutkuje podwyższonym wpisowym o 10 zł (50 zł). Wpisowe nie podlega zwrotowi ale może być przesunięte na inny turniej organizowany przez UKS TSz Zieloni Zielonka pod warunkiem, że nieobecność po wpłacie zostanie zgłoszona co najmniej w przeddzień turnieju.
Wpisowe obejmuje opłaty klasyfikacyjno-rankingowe PZSzach/MZSzach.

W przypadku osób, startujących pierwszy raz na turnieju nakłada się obowiązek przesłania wypełnionego formularza3.1 (http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf) na adres mailowy sędziego.

6. Klasyfikacje i nagrody:

I miejsce – Puchar + nagroda rzeczowa
II miejsce – medal + nagroda rzeczowa
III miejsce – medal + nagroda rzeczowa
– Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika UKS TSz Zieloni Zielonka.
– Trzech najlepszych przedszkolaków (2016 i młodsi) otrzymuje statuetki i nagrody rzeczowe.
Statuetka + nagroda rzeczowa dla najlepszej dziewczynki.
Szczegółowa informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Nagrody dodatkowe uzależnione od pozyskanych sponsorów lub darczyńców.
O kolejności miejsc decyduje ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje
punktacja pomocnicza w kolejności: średni Bucholz, Bucholz, liczba zwycięstw, losowanie

7. Sędziowanie:

Sędzia główny: FA Robert Krasiewicz.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

Telefony komórkowe wniesione na salę gry muszą być całkowicie wyłączone (opiekunów niepełnoletnich dzieci też).

W zawodach obowiązują aktualne przepisy PZSzach.

8. Informacje dodatkowe:

Zwodnicy (dzieci) przebywają pod opieką dorosłych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.

Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

https://www.facebook.com/events/869224357675439/

Data

mar 19 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 13:00

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Organizator

UKS TSz Zieloni Zielonka
Email
noreply@facebookmail.com