WERNISAŻ WYSTAWY “I CO DALEJ” GRZEGORZA WITKA

Serdecznie zapraszamy 2 września o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy “I co dalej” Grzegorza Witka.

“Grzegorz Witek – twórca wrażliwy i bezkompromisowy, o szczególnej umiejętności obrazowania i interpretowania ludzkiej egzystencji, jej sensu i wartości, urzeczony urodą natury, wzajemnymi powiązaniami tego, co niematerialne z materialnym – pomaga zrozumieć i skomentować istniejący porządek świata, jego istotę i logikę. Jego prawie trzydziestoletni dorobek artystyczny jest zróżnicowany, budzi silne emocje i doznania. Wpisał się w szeroko rozumiany nurt marzeń o wolności i niezależności, nurt niezgody na dekonstrukcję i rozpad świata, na bezmyślne niszczenie przyrody. Mówi o czasie, z którym związany jest niemal każdy aspekt ludzkiego żywota, każdy przejaw natury, nieuchronność przemijania. Śmiało, niekiedy brawurowo przekracza tradycyjne granice rzeźbiarskich reguł. Jest twórcą eksperymentującym. Odkrywa nowe prawdy o człowieku, zauważa nowe formy jego obywatelskiej świadomości i wrażliwości, ujawnia nowe przestrzenie sztuki. Dzieli się z nami tym wszystkim, co dla niego jest najistotniejsze.”
Jerzy Brukwicki, krytyk sztuki

Grzegorz Witek urodził się w 1976 roku w Ciężkowicach. W 1996 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, w latach 1991-1992 był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 1996 roku rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskał w 2001 roku w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. Od 2002 roku do chwili obecnej jest pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Rzeźby macierzystej uczelni (był asystentem prof. Jana Kucza oraz prof. Piotra Gawrona). W 2003 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2010 rok uzyskał stopień doktora, a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Od 2016 roku prowadzi pracownię rzeźby dla studentów I roku w ASP w Warszawie.

Wystawa będzie trwała do 1 października 2023r.

Kuratorka wystawy: Magdalena Karłowicz
Plakat: Łukasz Rygało
Zdjęcie do plakatu: Grzegorz Jaworski

https://www.facebook.com/events/829447791987909/

Data

wrz 02 2023
Zakończone!

Czas

18:00 - 21:00

Lokalizacja

Galeria Piwniczka

Organizator

Galeria Piwniczka
Email
noreply@facebookmail.com