[vc_tta_tour active_section=”1″ el_class=”picture_r”][vc_tta_section title=”1. Ogólna charakterystyka” tab_id=”1458476393765-1900e726-f2e1″]

Gmina_Dabrowka

Gmina Dąbrówka położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim. Obejmuje obszar 27 miejscowości o łącznej powierzchni 109,05 m2.

To nowoczesna gmina, której mieszkańcy, a przede wszystkim władze samorządowe, doskonale rozumieją wyzwania współczesności. Rozwój oznacza nie tylko inwestycje gospodarcze, ale również wzmacnianie kapitału ludzkiego. Wspólne kreowanie i wspieranie wszystkich nowych inicjatyw oraz przedsięwzięć, zarówno przez mieszkańców jak i same władze, przekładają się na kolejne sukcesy Gminy Dąbrówka. Z ziemią dąbrowiecką związany jest wybitny polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, malarz, rzeźbiarz i filozof – Cyprian Norwid. Tutaj był ochrzczony, a w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Gmina Dąbrówka to idealna lokalizacja do prowadzenia biznesu i inwestycji, także tych na dużą skalę, ale musza być one bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, które dla naszej gminy jest prawdziwym skarbem. Południową część gminy przecina droga ekspresowa S8, którą do stolicy jest zaledwie 25 km i tu znajdują się najintensywniej rozwijające się tereny. Mamy zarejestrowanych ponad 480 firm działających w sferze produkcji i usług.
Warto tu przyjechać by odpocząć…lub zainwestować.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2. Dziedzictwo historyczne” tab_id=”1458476393938-5b548288-d6c8″]

2.1 Historia

Dąbrówka może pochwalić się długą historią. Pierwsze ślady istnienia osadnictwa na terenie obecnej gminy znajdujemy już w XIII – XIV w., pierwsze wzmianki w źródłach pisanych – w pierwszych latach XV w. Parafia w Dąbrówce została erygowana w 1442 roku przez biskupa płockiego księcia Kazimierza, brata Bolesława IV. Warto pamiętać, że utworzenie parafii w Dąbrówce oraz budowa pierwszego, drewnianego kościoła nastąpiły dzięki staraniom Jana Słąki – podkomorzego łomżyńskiego. Wieki XIV i XV to okres intensywnej kolonizacji tych ziem. Prowadzili ją książęta i możnowładcy, ale przewagę miało i tak osadnictwo ludzi wolnych – tak licznej na Mazowszu drobnej szlachty. Z dziejami Ziemi Dąbróweckiej związane są nazwiska takich rodów i rodzin jak: Laskowscy, Dąbrowscy, Chajęccy, Kuligowscy, Wolińscy, Czarnowscy.

Po włączeniu Mazowsza do Korony i wygaśnięciu ostatnich Piastów Mazowieckich Dąbrówka znalazła się w powiecie kamienieckim (kamieńczykowskim) Ziemi Nurskiej. Kolejne wieki to czasy niezwykle niekorzystne dla Dąbrówki. Wspaniały rozwój tych ziem został zahamowany przez liczne epidemie, powodzie wywołane przez Bug zmieniający koryto, a w XVII wieku, w okresie potopu szwedzkiego, poprzez zniszczenia i rabunki wojenne. Kolejne spustoszenia zostały wywołane przez powstania narodowe i przemarsz wojsk napoleońskich. W czasie insurekcji Kościuszkowskiej kościół w Dąbrówce został spalony przez Rosjan.

Przez długi okres nikt nie podjął się odbudowy kościoła, a nabożeństwa odprawiały się w małej drewnianej kaplicy. Mieszkańcy Dąbrówki i okolic najprawdopodobniej walczyli pod Warszawą, Zegrzem a także Serockiem. Po upadku powstania kościuszkowskiego pamięć jednak nie zgasła. W centrum Dąbrówki stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, odsłonięty w 1918 roku. Inicjatorem jego budowy i głównym fundatorem był Bolesław Jeziorański. na postumencie, na którym ustawiono popiersie Tadeusza Kościuszki umieszczono napis ,,Bóg i Ojczyzna”. Niżej przedstawiono orła zrywającego się do lotu, jakby ku wolności.

W okresie zaborów Dąbrówka kilkakrotnie zmieniała swą przynależność państwową: początkowo znajdowała się w zaborze austriackim, następnie od 1807 roku w Księstwie Warszawskim, a od roku 1815 w Królestwie Polskim należącym do Rosji. W dobie panowania rosyjskiego, po roku 1831, cały teren obecnie istniejącej gminy wchodził w skład Gminy Małopolskiej należącej do powiatu Stanisławowskiego. Na obrzeżach gminy toczyły się również walki słynnej Bitwy Warszawskiej 1920 roku (w Dąbrówce przez kilka dni znajdował się sztab Armii Czerwonej kierujący ofensywą na Warszawę) oraz wojny obronnej 1939 roku. Przez cały okres okupacji hitlerowskiej działały oddziały Armii Krajowej podlegające pod obóz ZWZ – AK ,,Rajski Ptak” w Radzyminie. Na tych terenach lądowali również cichociemni oraz odbierane były zrzuty broni i sprzętu dla miejscowych oddziałów partyzanckich. Jeden z takich zrzutów upamiętnia głaz z pamiątkowym napisem w miejscowości Kołaków.

Postacią nierozerwalnie związaną z dziejami Dąbrówki jest Cyprian Norwid. Poeta otrzymał sakrament chrztu św. w dniu 1 października 1821 roku w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce. W archiwum parafialnym zachował się do dziś akt chrztu świętego Artysty oraz akt zgonu matki Ludwiki Norwid ze Zdzieborskich.


2.2 Zabytki

Zabytki wpisane do Gminnego Rejestru Zabytków

Zespół dworski w Chajętach-Jaktorach

W Chajętach-Jaktorach zachował się dwór z 1827 r. z parkiem krajobrazowym z poł. XIX wieku. Budynek wzniesiono dla ówczesnego właściciela majątku – Józefa Wojciecha Czarnowskiego (ok. 1750 – 1842) z Czarnowa herbu Grabie, komornika granicznego różańskiego (1775), sędziego ziemiańskiego kamieńczykowskiego (1797), pułkownika wojska polskiego z czasu insurekcji kościuszkowskiej (1794) ożenionego z Marianną Paschalis-Jakubowicz herbu własnego. Obecna formą budynku jest wynikiem przebudowy starszego dworu z około 1827 roku przeprowadzonej w 1912 roku. Inicjatywy przebudowy dworu podjęli się ówcześni właściciele Jeleniewscy a projekt przygotował architekt Tadeusz Zieliński. W trakcie rozbudowy budynek zyskał jedno piętro, został nakryty dachem czterospadowym a przed elewacją frontową pojawił się nieco przysadzisty portyk w wielkim porządku. W roku 1913 w rok po wybudowaniu dworu Tadeusz Zieliński zostanie wyróżniony 1 nagrodą w konkursie na projekt dworu Włodków w Niegowici w Małopolsce. Konkurs ten zostanie uznany jako ważny moment w historii kształtowania się stylu polskiego. Dwór w Chajętach – Jaktorach stał się dla architekta preludium przed tym sukcesem.

W XIX wieku i aż do 1910 roku wieś pozostawała w posiadaniu rodziny Czarnkowskich. W roku 1901 majątek został zakupiony przez Romana Jeleniewskiego i taki stan rzeczy utrzymywał się aż do zakończenia II Wojny Światowej. W końcu lat dwudziestych gospodarzem majątku liczącego 276 hektarów był Roman Jeleniewski. Po II wojnie światowej dwór był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, potem budynkiem magazynowym, doprowadzony do ruiny. W 1981 roku nabyli go Jadwiga i Witold Wolińscy. Obecnie jest własnością Władysława Teofila Bartoszewskiego. Wokół roztaczają się utrzymane resztki parku ze starodrzewem: jesiony, czarne topole, lipy i sosny. Dwór murowany z cegły i otynkowany, malowany na biało. Posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle. Piętrowy, podpiwniczony z poddaszem nakrytym wysokim dachem czterospadowym. Połaci kryte dachówką. Elewacja frontowa 9 osiowa z 3 osiowym, czterokolumnowym portykiem toskańskim dźwigającym belkowanie i trójkątny szczyt z płaskorzeźbą z alegorycznym przedstawieniem Świtu, Dnia i Nocy autorstwa rzeźbiarza Bolesława Jeziorańskiego (właściciel dworu w Głuchach). Na elewacji ogrodowej na osi umieszczony balkon wsparty na czterech kolumnach. Wystrój elewacji ograniczony do boniowania w tynku w poziomie parteru, gzymsu między kondygnacyjnego oraz koronującego. Poziom piętra pozostaje gładko otynkowany. Prostokątne otwory okienne w poziomie parteru znajdują się w półokrągłych niszach zwieńczonych zwornikiem. Na piętrze prostokątne otwory okienne również zwieńczone zwornikiem. W elewacji bocznej w poziomie piętra znajdują się trzy otwory. Całość utrzymana w duchu klasycyzmu.

Zespół  Pałacowy w Ślężanach

Piękny pałac wraz z parkiem krajobrazowym zachował się w Ślężanach. Jest to budynek powstały w latach 1880-1889, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego obiektu (z XVI wieku). Wzniesiony na zlecenie właściciela Jana von Egerta, który zakupił majątek od wcześniejszych właścicieli Chajęckich z Chajęt herbu Korab. Pałac jest jednokondygnacyjny, jedynie partie objęte przez skrajne ryzality posiadają dwie kondygnacje. Utrzymany w duchu eklektyzmu łączy w sobie cechy stylu neoklasycystycznego z neobarokowym.
Założony na planie prostokąta z portykiem kolumnowym na osi od frontu i pseudoryzalitem poprzedzonym czterema kolumnami dźwigającymi balkon w elewacji ogrodu.
Przy wschodniej ścianie szczytowej taras, nad nim balkon wsparty na czterech filarach. Układ wnętrza dwutraktowy z sienią pośrodku. Budynek dwukondygnacyjny. Portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich. W polu tympanonu płaskorzeźba figuralna w stylu secesyjnym. Dach czterospadowy kryty czerwoną dachówką.
Budynek główny składa się z trzech członów, co podkreślają kształty dachów, gzymsów, obramień okien. Fasadą zwrócony na południe. Dach dwuspadowy, czterospadowy i mansardowy kryty blachą. Do budynku w początkach XX wieku dostawiono na zlecenie kolejnych właścicieli Chełmińskich skośne skrzydło wschodnie. Zniszczony w latach 1939-1944 następnie remontowany w 1959 roku. z cegły, otynkowany. Podupadły w okresie PRL-u zespół pałacowy w 1989 r. odkupił od skarbu państwa Bank PKO BP, ale kilka lat temu obiekt przejęli prywatni właściciele.

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce

Kościół parafialny zbudowano w latach 1881-1884 według projektu architekta Zygmunta Twardowskiego pod kierunkiem budowniczego Filipa Przemyskiego na miejscu drewnianego z roku 1737. Konsekrowano go w 1903 roku. Uszkodzony w 1944 roku, w czasie działań wojennych. Został spalony dach i wieża, strop kościoła w jednej trzeciej zawalony, następnie odremontowany. Dąbrówecki kościół zbudowano w stylu neogotyckim, jest on jednonawowy, z wieżą od zachodu. Znajduje się tu cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem malowany na desce w XVII wieku, gruntownie przemalowany w 1954 roku. W świątyni znajduje się dużo zabytków sztuki sakralnej. Jest monstrancja rokokowa z 1786 roku oraz kielichy: późnorenesansowy z pierwszej ćwierci XVII wieku (przed 1626 roku), z fundacji Mikołaja Laskowskiego z herbem Korab (Laskowskich) na stopie oraz inicjałami fundatora; drugi kielich (gładki) pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Bardzo cennym i otaczanym czcią jest Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, z drugiej połowy XVIII wieku. Krzyż ołtarzowy pochodzi z początków XIX wieku. W kościele są dwie tablice pamiątkowe upamiętniające ks. Bartłomieja Pawelskiego oraz głównych fundatorów rodziny Egertów.
W kancelarii parafialnej zachował się akt chrztu Cypriana Norwida herbu Topór i jego brata Ksawerego jak również odnotowano zgon jego matki Ludwiki Norwid ze Zdzieborskich herbu Łodzia. Zgodnie z treścią w księdze parafialnej sakramentu chrztu późniejszemu poecie udzielił 1 października 1821 r. ksiądz Jan Kanty Miński, nadając chłopcu imiona Cyprian Ksawery Gerard Walenty (Kamil to imię z bierzmowania).
Kaplica pogrzebowa wzniesiona została w 1881 roku, a drewniana plebania zdobiona drewnianymi ornamentami w 1898 roku. Jej ganek ozdobiono kolorowymi witrażami.

Parafię erygował w 1442 roku biskup płocki Kazimierz (brat ks. mazowieckiego Bolesława IV). Dnia 7 lutego 1442 r. bowiem przed biskupem płockim stawili się: Jan Słąka (podkomorzy łomżyński) i Jakub Saczko oraz Mikołaj i Filip (dziedzice Dąbrówki, Laskowa i Chajęt herbu Korab – protoplaści rodów Laskowskich i Chajęckich) z prośbą o wydanie pozwolenia na erygowanie Kościoła w Dąbrówce. Pierwszy drewniany kościół fundowali wyżej wymienieni, a kolejny wzniesiono w roku 1737 z fundacji Jakuba Floriana Narzymskiego herbu Dołęga (1690-1759) – wojewody czernihowskiego (1734-1737), wojewody pomorskiego (1737-1758), wcześniej stolnika zakroczymskiego i podkomorzego nurskiego, kasztelana płockiego (1730-1734), etc., w 1740 odznaczonego Orderem Orła Białego.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Wędrując po gminie i parafii Dąbrówka napotkamy liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Spotkać je można w Chajętach, Kuligowie, Józefowie, Karpinie, Małopolu, Trojanach Wszeborach, Dąbrówce i pozostałych miejscowościach. Niektóre przetrwały 100, 200 lat. Ocaliła je pobożność ludu, tradycja i wartość zabytkowa. Owe kapliczki stoją pomiędzy wsiami, na rozstajach dróg, miedzach i polankach leśnych. Kapliczki przydrożne – niewielkie budowle kultowe, wznoszone przy drogach. Są świadectwem nie tylko pobożności, ale i wydarzeń historycznych. Kapliczki są dziełami miejscowych budowniczych i artystów ludowych. Inskrypcje informują o rodzinnych radościach i smutkach. Fundatorzy dziękują za doznane łaski, proszą o obronę przed chorobą, o żywą wiarę, błogosławieństwo, błagają o odwrócenie klęsk. Na kapliczkach spotykanych w tych stronach przeczytać można takie napisy: ,,Odwróć od nas głód, mór ciężki”, ,,Zachowaj od krwawej wojny”. Najciekawszym zabytkiem z tego zespołu jest słupowa kapliczka św. Jana Nepomucena w Chajętach.
Posadowiony na okrągłym postumencie w formie prawie dwumetrowej murowanej otynkowanej kolumnie, niedaleko dworu – z fundacji dworskiej Józefa Wojciecha Czarnowskiego (ok. 1750 – 1842) z Czarnowa herbu Grabie (patrz wyżej opis Zespołu dworskiego w Chajętach-Jaktorach). Kapliczka wg „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” datowana na I poł. XIX w.

Na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce liczne zabytkowe pomniki z XIX w., w tym właścicieli Ślężan von Egertów.

 


[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3. Środowisko przyrodnicze” tab_id=”1458476651166-6d186d53-0d69″]


3.1 Walory przyrodnicze

W gminie dominują pola uprawne, w przewadze uprawy zbóż, oraz ekosystemy łąkowe i łąkowo – bagienne. Lasy zajmują ok. 1/5 powierzchni gminy. Są to w przewadze suche lasy wydmowe i lasy sosnowe na siedliskach boru świeżego, młode. Dominuje sosna, lokalnie na wilgotniejszych siedliskach olcha. Lasy te skupione są w środkowej części gminy, w około trzy kilometrowym paśmie ciągnącym się równolegle do doliny Bugu. Kompleks jest dość rozczłonkowany, linie brzegowe lasów nieregularne. Pasmo to jest kontynuacją, zniszczonym fragmentem Puszczy Kamienieckiej, której główny kompleks zachował się na omawianym, lewym brzegu Bugu. Krajobraz doliny Bugu kształtują tereny naturalnych łąk z zielenią łęgową i bagien, również liczne kępy zadrzewień śródpolnych i śródłąkowych.

W sieci osiedleńczej, wiejskiej zabudowie siedliskowej towarzyszą znaczące skupiska domów letniskowych, przede wszystkim w północnej części gminy.

Najbardziej cennym przyrodniczo są znajdujące się na terenie gminy obszary Natura 2000.

„Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001

Obszar Dolina Dolnego Bugu ma powierzchnię całkowitą 60041,8 ha. Dolina Bugu jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w granicach powiatu. Odznacza się wysoką bioróżnorodnością, rozmaitością krajobrazów, jest także niezwykle ważnym miejscem lęgu i migracji ptaków. Bug na odcinku powiatu wołomińskiego jest w większości nieuregulowany, silnie meandruje, tworzy zakola i starorzecza. Miejscami zaznaczają się łachy, piaszczyste skarpy oraz przybrzeżne podmokłości. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, łęgami lub łąkami. W okolicach miejscowości Kuligów znajdują się rozległe kompleksy murawowo-plażowe.

Dolina Dolnego Bugu jest ostoją ptactwa na skalę światową. Występuje tu około 200 gatunków, z czego 150 gniazduje. W części znajdującej się w powiecie wołomińskim pod względem ornitologicznym najcenniejszy jest odcinek na wschód od wsi Kuligów, gminie Dąbrówka. Spotkać tu można m.in. gniazdujące rybitwę białoczelną i czarną, sieweczkę rzeczną, bąka, błotniaka stawowego, kszyka, czajkę i krwawodzioba, a także na przelotach bataliony, świstuny, rożeńce, głowienki, płaskonosy, kormorany, samotniki i łęczaki. W przybrzeżnych skarpach zakładają gniazda brzegówki i zimorodki, zaś w dolinę regularnie zalatują bieliki i dudki.

Bug w okolicach Kuligowa jest ponad to miejscem żerowania dla stad łabędzi niemych liczących kilkadziesiąt i więcej osobników. Występują tu licznie również gady i płazy, takie jak: kumak nizinny, żółw błotny. Do cennych spotykanych na tym terenie ryb należą: boleń, głowacz białopłetwy, kiełb białopłetwy, koza, koza złotawa, piskorz, różanka. Niezwykle cenne a spotykane na tym terenie rośliny to: leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, starodub łąkowy.

„Krogulec” PLH 140008

Kolejnym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Krogulec”, który obejmuje dwa zbiorniki wodne: Krogulec i Glinianka położone w odległości 2 km od wsi Dąbrówka. „Krogulec” obejmuje powierzchnię 110,7 ha, jest obszarem dotychczas prawnie niechronionym, projektowanym jako użytek ekologiczny.

„Ostoja Nadbużańska” PLH140011

Obszar ten częściowo przecina się z obszarem specjalnej ochrony ptaków „Doliną Dolnego Bugu” w gminie Dąbrówka. Jego powierzchnia całkowita wynosi 49570.9 ha. Zinwentaryzowano tutaj następujące typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

 • wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea
 • starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 • zalewane muliste brzegi rzek, suche wrzosowiska
 • ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
 • murawy kserotermiczne
 • ciepłolubne murawy z Aspleni
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
 • łąki selermicowe
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
 • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Występującymi na tym terenie priorytetowymi gatunkami roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej są: leniec bezpodkwiatowy i starodub łąkowy.     

Na terenie gminy Dąbrówka zinwentaryzowano 53 gniazda bociana białego. W czasie kontroli stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało 38 gniazd. Z sukcesem lęgowym było ich 32 – co z kolei dało wynik 81 młodych bocianów.


3.2 Formy ochrony przyrody

Rezerwaty
Na terenie gminy Dąbrówka brak jest rezerwatów przyrody.

Pomniki przyrody
Na terenie gminy Dąbrówka ustanowiono dwa pomniki przyrody. Są to dęby szypułkowe, które znajdują się na terenie Lasów Państwowych w miejscowości Sokołówek.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4. Dostępność komunikacyjna” tab_id=”1458476703019-63719d44-9fd8″]

Istniejąca sieć dróg zapewnia wygodny dojazd do miejscowości powiatu wołomińskiego i do Warszawy. Na terenie Gminy Dąbrówka przewozy autobusowe są realizowane przez firmy prywatne, które działają na podstawie koncesji wydawanych przez Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Na stronie www.dabrowka.net.pl   dostępne są aktualne rozkłady jazdy autobusów.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”5. Środowisko społeczne” tab_id=”1458476733366-79beb756-5a12″]

Instytucje kultury

GMINNE CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

Gminne Centrum Kultury istnieje od 2000 roku. Mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminny przy ulicy T. Kościuszki 14a. Jest obiektem zmodernizowanym, dostosowanym do potrzeb osób korzystających z oferty.  Funkcję dyrektora od 2002 r. pełni Anna Maniecka.

Zakres działania GCK to prowadzenie statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, regionalnych przy współpracy ze szkołami i instytucjami działającymi w naszym środowisku. Od początku GCK stawia sobie za cel pobudzanie w mieszkańcach lokalnej społeczności przynależności do regionu oraz integracji.
W ofercie znajdują się zajęcia stałe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem m.in. języka angielskiego, zumby, nauki gry na instrumentach, aerobiku, zajęcia plastyczne, wokalne, joga. W tych dziedzinach mamy już swoje małe sukcesy. Dotąd odbywały się wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty, recitale, spotkania autorskie i poetyckie. GCK należy do Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego. Bierzemy udział w konkursach i uroczystościach, aby uczniowie z nami współpracujący mogli prezentować swoje talenty muzyczne, recytatorskie, teatralne, a także malarskie. W związku z tym organizujemy Powiatowy Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”, który swoim zasięgiem obejmuje powiat wołomiński oraz sąsiadujące powiaty. Z każdym rokiem rozwijamy naszą działalność o szersze kręgi, jesteśmy otwarci na różne propozycje i projekty. Staramy się, aby nasze poczynania trafiły do jak największej liczby odbiorców. Nawiązujemy nowe przyjaźnie, znajomości, zdobywamy doświadczenie. Pozyskujemy dotacje na różnego rodzaju imprezy kulturalne tylko po to, aby rozszerzać naszą działalność i w miarę możliwości uatrakcyjniać ją.

Pozyskanie przez Gminę Dąbrówka funduszy z programu PROW 2007-2013 oraz funduszy w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 20013” na rozbudowę budynku będącego siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce pozwoliło rozszerzyć ofertę placówki. Budynek obecnie wyposażony jest w nowoczesne i funkcjonalne zaplecze techniczne oraz rozbudowaną salę widowiskową wraz z antresolą. Nowo powstały budynek umożliwił dynamiczny rozwój kulturalno
-edukacyjnej działalności.

Naszą siłą jest młoda, oddana, pełna pomysłów i pasji kadra pracownicza. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pozyskiwanym funduszom może ona realizować wszelkie działania mające na celu uatrakcyjnienie życia społecznego mieszkańcom gminy Dąbrówka.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWCE

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce to zmodernizowana, nowoczesna placówka dostosowana do potrzeb zarówno najmłodszych jak i starszych czytelników.

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym oraz środkom finansowym samorządu gminy Dąbrówka poprawione zostały warunki lokalowe, estetyka i funkcjonalność pomieszczeń. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie przyjaznej i rodzinnej atmosfery głównie w wypożyczalni dla dzieci. Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania odbiorców.

Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Biblioteka Powiatowa w Wołominie oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Wojewódzka, z siedzibą przy ul. Koszykowej 26 w Warszawie.

Głównym celem statutowym Biblioteki w Dąbrówce jest popularyzacja książki i wiedzy, działalność kulturalna w szerokim tego słowa znaczeniu, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa. Priorytetem jest edukacja i przygotowanie najmłodszych do bardzo wczesnych kontaktów zarówno z  książką jak i biblioteką. W swojej ofercie biblioteka posiada  literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy dla studentów, czasopisma bieżące oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

Zarówno dzieci jak i młodzież mogą korzystać ze zmodernizowanej wypożyczalni, wyposażonej w kolorowe, dostosowane do potrzeb najmłodszych regały biblioteczne, a także spędzić czas grając w gry edukacyjne bądź oglądając ekranizacje ulubionych książek. Wypożyczalnia pełni również funkcję dziecięcej czytelni i kącika malucha.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce korzysta z Systemu Bibliotecznego MATEUSZ. Cały księgozbiór biblioteki oraz zbiór audiobooków są dostępne w aktualizowanym regularnie katalogu on-line. Umożliwia on przeglądanie nowości książkowych oraz nowości wśród książek mówionych, prolongowanie i rezerwowanie wypożyczonych pozycji.

Ponadto GBP w Dąbrówce posiada dostęp do darmowej cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Academica, administrowanej przez Bibliotekę Narodową, oferującej materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.


Gastronomia

California Dream
ul. Wojska Polskiego 34, 05-254 Kuligów
tel: 514 393 476
https://www.facebook.com/California-Dream-105004028559324/

Najedzonko
ul. Radzymińska 6, 05-254 Kuligów
tel: 536 027 649
https://facebook.com/Najedzonko/

Grill Bar
ul. Warszawska 8, 05-252 Dąbrówka
tel: 511 757 151
https://www.facebook.com/Grill-Bar-Karpin-109748364670387/

Karuzela
ul. Kościelna 19, 05-252 Dąbrówka
tel: 732 323 434
https://www.facebook.com/pages/category/Food—Beverage/Karuzela-112731137305738/

Restauracja McDonald’s
Małopole 1A, 05-252 Dąbrówka
Tel: 795 101 277
https://mcdonalds.pl/restauracje/mazowieckie/dabrowka/dabrowka-malopole-1a/

Centrum Konferencyjne „Pałac Ślężany”
Ślężany, ul. Kasztanowa 1, 05-252 Dąbrówka
tel: 570 888 408
http://www.palacslezany.pl/

Lodolandia Dąbrówka (sezonowo)
ul. Kościelna 12a, 05-252 Dąbrówka
https://www.facebook.com/lodolandia.dabrowka/

Smaki Mazowsza Catering
Zaścienie 50, 05-252 Dąbrówka
tel: 506 727 048
https://www.facebook.com/Smaki-Mazowsza-Catering-640939306361857/


Baza noclegowa

Centrum Konferencyjne „Pałac Ślężany”
Ślężany, ul. Kasztanowa 1, 05-252 Dąbrówka
tel: 570 888 408
http://www.palacslezany.pl/

Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Brzozami
Zaścienie 50, 05-252 Dąbrówka
tel: 506 727 048
https://www.facebook.com/Gospodarstwo-Pod-Brzozami-111528663559859


Organizacje i stowarzyszenia

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce
Koło Gospodyń Wiejskich w Chajętach
Koło Gospodyń Wiejskich w Chruścielach
Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” w Kuligowie
Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiat Józefowa” w Józefowie

Fundacja “Dziedzictwo Nadbużańskie”
05-240 Kuligów, ul. Kręta 4
tel. (29) 758-01-82

Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka”
ul. Warszawska 4
05-254 Kuligów

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
ul. T. Kościuszki 20A
05-252 Dąbrówka

Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka”
ul. T. Kościuszki 14b
05-252 Dąbrówka

Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu”
05-254 Dąbrówka, Kuligów, ul. Warszawska 14

Stowarzyszenie Kulturalne Mieszkańców Guzowatki im. Ks. I. Skorupki
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 32A
tel. 797 423 859

Klub Seniora „Jutrzenka”
Trojany 31
05-252 Dąbrówka


Straże Pożarne

OSP CHAJĘTY
05-252 Dąbrówka
ul. Wspólna 15
Rok założenia 1929
https://www.facebook.com/OSP-Chajęty-166812774039996

OSP DĄABRÓWKA
05-252 Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14B
Rok założenia 1913
https://www.facebook.com/ospdabrowka.wwl

OSP KOŁAKÓW
Kołaków 32
05-254 Dąbrówka
Rok założenia 1976
https://www.facebook.com/Osp-Kołaków-1638039519787709

OSP KULIGÓW
ul. Warszawska 14
05-254 Dąbrówka
Rok założenia 1947
https://www.facebook.com/OspKuligow

OSP Lasków
ul. C.K. Norwida 60
05-252 Dąbrówka
Rok założenia 1962
https://www.facebook.com/OSP-KSRG-Lask-245018382241700

OSP LUDWINÓW – JÓZEFÓW
Ludwinów 45
05-254 Dąbrówka
Rok założenia 1964
https://www.facebook.com/OSP-Ludwin-345177879975777

OSP ŚLĘŻANY
ul. Rybna 3A
05-252 Dąbrówka
Rok założenia 1975
https://www.facebook.com/OSP-Ślężany-437363413099804

OSP ZAŚCIENIE
Zaścienie 24
05-252 Dąbrówka
Rok założenia 1969
https://www.facebook.com/osp.zascienie


Pozostałe instytucje (przychodnie, apteki, posterunki Policji, urzędy pocztowe, banki).

Przychodnie

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – FILIA W DĄBRÓWCE Podstawowa Opieka Zdrowotna
ul. Kościuszki 16, 05-252 Dąbrówka
tel: 22 760 72 03
https://cmradzymin.pl/nowa-grupa/filia-w-dabrowce

Centrum Medyczne Dąbrówka
ul. Kościelna 8D, 05-252 Dąbrówka
tel: 574 137 303
http://www.cmdabrowka.pl/

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Kuligów”
ul. Warszawska 5, 05-254 Kuligów
tel: 29 758 02 02
https://www.swiat-zdrowia.pl/przychodnia/PrzychodniaLekarskaSwiatZdrowiaKuligow

Apteki

Punkt Apteczny
ul. Warszawska 5, 05-254 Kuligów
tel: 29 758 00 86

Apteka Dąbrówka
ul. Kościuszki 15, 05-252 Dąbrówka
tel: 29 757 86 69

Posterunki Policji

Komisariat Policji w Radzyminie
ul. Romualda Traugutta 17, 05-250 Radzymin
Dzielnicowa rejonu gminy Dąbrówka – asp. szt. Sylwia Borzymek przyjmuje mieszkańców gminy Dąbrówka w punkcie przyjęć interesantów dzielnicowego w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14 w budynku tzw. „Agronomówce” (wejście od strony Urzędu Gminy Dąbrówka) w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 10-13.

Kontakt telefoniczny do dzielnicowej – 600 997 212,
email: dzielnicowy.radzymin5@ksp.policja.gov.pl

Urzędy Pocztowe

Poczta Polska
ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
tel: 29 757 80 20

Banki

Oddział w Dąbrówce – Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
ul. T. Kościuszki 2a, 05-252 Dąbrówka
tel: 29 333 00 03
https://bankpbs.pl/kontakt

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”6. Mapa przyrodnicza” tab_id=”1617017481314-49246255-ad25″]

Mapa przyrodnicza Gminy Dąbrówka

Pasjonatów turystyki rowerowej, oraz pieszych wędrówek po atrakcyjnych przyrodniczo terenach położonych nad brzegami Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego,  pragniemy zainteresować nowymi mapami turystycznymi siedmiu gmin leżących w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego, wydanymi dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w konkursie grantowym Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego. Poniżej kilka słów o wartej odwiedzenia gminie Dąbrówka.

Gmina Dąbrówka jest gminą wiejską, położoną w województwie mazowieckim w powiecie Wołomińskim, niespełna 25 kilometrów od granic stolicy. Doskonałą komunikację zapewnia przebiegająca przez nią droga ekspresowa S8, łącząca Warszawę z Białymstokiem. To atrakcyjne miejsce dla tych którzy szukają chwili wytchnienia od miejskiego zgiełku i pędu współczesności.  Szczególnie atrakcyjna (nie tylko dla przyrodników) jest Ostoja Nadbużańska leżąca w dolinie Bugu, obszar ochroniony programem Natura 2000, o unikatowej miejscowej florze i faunie. Odwiedzający gminę turyści mogą odpocząć w otoczeniu czystego, nieskażonego środowiska.

Niewątpliwie największym atutem okolic Dąbrówki są malownicze mazowieckie krajobrazy, nieskażone środowisko naturalne doliny nadbużańskiej, z urokliwymi wyspami i meandrującą rzeką. To Zielone Płuca Warszawy i ważny korytarz ekologiczny będący siedliskiem wielu gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Obszary położone bezpośrednio na Bugiem włączono do sieci Natura 2000, czyli specjalnego obszaru ochrony ptaków. Warto wiedzieć, iż przetrwanie wielu gatunków ptaków zależy od ich naturalnych siedlisk, podmokłych torfowisk i piaszczystych wydm, łęgowych lasów i suchych borów oraz łąk i niewielkich zbiorników wodnych. To gratka dla amatorów bezkrwawych, fotograficznych łowów, gdyż spośród  200 spotkanych tu ptaków aż 150 gniazduje na terenie Ostoi Nadburzańskiej. Jest tu największa w Polsce ostoja rybitwy białoczelnej, czarnej i sieweczki rzecznej, występuje tez wiele gatunków związanych z terenami podmokłymi np. błotniak stawowy, kszyk i zielonka. W nadbrzeżnych skarpach swe gniazda zakładają zimorodki i jaskółki brzegówki. Lasy zamieszkują pustułki, czarne bociany, orliki krzykliwe i krogulce, których imię nosi niewielkie śródleśne jeziorko i drugi obszar chroniony programem Natura 2000 -właśnie Krogulec położony  południowo wschodniej części gminy. Występuje tu również 170 rzadkich gatunków roślin, z których 47 jest objętych ochroną.

Zachęcamy Państwa, abyście na własne oczy zobaczyli i poznali uroki Dąbrówki. Możecie tu dojechać samochodem i dalej udać się  na spacer po typowych dla Mazowsza polach i lasach. Spotkacie tu unikalne w skali europejskiej nadbużańskiej przyrody i malowniczych krów pasących się na wyspach i półwyspach starorzecza Bugu. Polecamy „nieinwazyjną” dla przyrody wycieczkę rowerową, nieźle oznakowanymi szlakami PTTK, wiodącymi polnymi drogami, leśnymi duktami i nadrzecznymi ścieżkami pośród łąk i pastwisk.  Poniżej przedstawiamy propozycję wycieczki dla aktywnych rowerzystów z zacięciem przyrodniczym. Trasę można podzielić na etapy, lub urozmaicić, zbaczając z niej, by z bliska przyjrzeć się zabytkowemu pałacowi, przydrożnej kapliczce lub złapać głębszy oddech na śródleśnym stawem.

Wyprawę warto rozpocząć w Dąbrówce do której dojechać można z Radzymina, po drodze zaglądając do  niewielkiego, pięknie odrestaurowanego pałacyku w Chajętach (niestety podobnie jak większość miejscowych zabytków zamkniętych dla turystów). W Dąbrówce atrakcją historyczną jest drewniana plebania z końca XIX położona obok kościoła, z tablicą upamiętniającą chrzest Cypriana Kamila Norwida. Kierując się na północ ulicą Kościuszki trasa wiedzie przez las, jednak warto w tym miejscu nadłożyć drogi  i odbić w lewo. Trafimy wówczas na zarośnięte śródleśne jeziorko Krogulec, którego nazwa podpowiada nam, kogo wypatrywać nad swoimi głowami. Oprócz niezwykle rzadkiego drapieżnego ptaka w leśnym krajobrazie napotkamy dzięcioły, wilgi i zięby. Patrzmy również pod nogi  (pod rowerowe koła) by nie nadepnąć na padalca, ropuchę lub by nie spłoszyć jeża lub lisa. Aby powrócić na nasza przyrodnicza trasę, Kierujemy się na północ i docieramy do malowniczo położonego na nadbużańskiej skarpie zespołu pałacowego w Ślężanach.

To niezwykła elegancka posiadłość z drugiej połowy XIX wieku, otoczona romantycznym parkiem i wiodącą doń kasztanową aleją. Między Ślężanami a Kuligowem jedziemy przez ocean zieleni łąk i pastwisk, krajobraz  tylko z pozoru monotonny. Tu pośród traw buszują bażanty, nad głowami swoje harce odprawiają czajki, świergoczą skowronki.  Wysoko na niebie dostrzec możemy szybującego któregoś z drapieżników jastrzębia, myszołowa, błotniaka lub pustułkę, dla których porośnięta trawami rzeczna dolina to miejsce polowań na zające, gryzonie i ptaki.  Odpoczynek w Kuligowie w Skansenie Kultury Ludowej i Ziemiańskiej, to obowiązkowy punkt naszej wycieczki  gdyż można tu coś przekąsić i kupić wyrób miejscowego artysty glinianą lub drewnianą  pamiątkę. Po opuszczeniu malowniczej osady rozpoczyna się etap nadbużański naszej przyrodniczej wycieczki. To ornitologiczny raj  dla miłośników przyrody. Warto więc zapolować z aparatem lub smartfonem.  Wśród naszych trofeów znajdzie się czapla, żuraw i bocian, kilka gatunków rybitw, a być może trafimy również na kulika wielkiego lub któregoś z podniebnych łowców – błotniaka stawowego albo czarnej kani. Niepostrzeżenie opuszczamy teren gminy Dąbrówka, przed nami „ostatnia prosta” wzdłuż końcowego odcinka Bugu do jego ujścia w Arciechowie, skąd możemy katamaranem dotrzeć do cywilizacji po drugiej stronie Narwi, czyli Serocka, jednego z najstarszych na Mazowszu miast. Można jednak  – wybrać ścieżkę rowerową przez starorzecze Bugu, gdzie napotkamy wiekowe dęby, zwane Mocarzami i dalej polami, przez wieś Załubice dotrzemy do mostu na Rządzy gdzie spotykają się dwie oznakowane na naszej mapie przyrodnicze trasy Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. Jadąc wzdłuż brzegu Rządzy, wypatrując wśród zarośli wydry,  której siedlisko znajduje się na wyspie Euzebii położonej w samym ujściu Rządzy, dotrzemy Ryni nad Jeziorem Zegrzyńskiego. Nienasyconym odkrywcom przyrody polecamy wybranie jednej ze rowerowych tras wiodących przez rozległe nieporęckie lasy i radzymińskie łąki, które łączą wszystkie przyrodnicze szlaki naszej krainy.

Z uwagi na mały nakład mapy zachęcamy do odwiedzenia strony www.jeziorozegrzynskie.info, skąd można pobrać zarówno mapę przyrodniczych atrakcji gminy Somianka, jak i mapy położonych w pobliżu gmin Dąbrówka, Radzymin i Serock oraz najnowszą mapę „Rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyńskiego”.

[download id=”6935″] 1,93 MB

Tekst: Sandra Szumera

Marzec 2021

[/vc_tta_section][/vc_tta_tour]
[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Instytucje” tab_id=”1458476925225-8cbff2df-2f67″]

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kuligowie
Warszawska 5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrówce
T. Kościuszki 16

Apteka w Dąbrówce
Kościuszki 15

Apteka w Kuligowie
Warszawska 5

Bank Spółdzielczy w Dąbrówce
Kościuszki 2

Posterunek Policji w Dąbrówce
Leśna 3

Urząd pocztowy w Dąbrówce
Kościuszki 2

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Straże Pożarne” tab_id=”1458472415606-fa113270-75cc”]

Ochotnicza Straż Pożarna Ludwinów-Józefów
Ludwinów-Józefów 45,
05-254 Dąbrówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Chajętach
Chajęty,
05-252 Dąbrówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce
05-252 Dąbrówka,
T. Kościuszki 14 B,

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołakowie
Kołaków 32,
05-254 Dąbrówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuligowie
Kuligów,
Warszawska 14,
05-254 Dąbrówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowie
Cypriana Kamila Norwida 60,
05-252 Lasków

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślężanach
05-252 Dąbrówka,
Rybna 3

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaścieniach
Zaścienie 24,
05-252 Dąbrówka
Uwagi: KRS: 0000035747

[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]