I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę, 16 października br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachówce odbył się „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Równem.

Swoją obecnością zaszczycili: Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strachówce ks. Mieczysław Jerzak, Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, w imieniu Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka Krzysztof Kudera, Dyrektor Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Wołominie Igor Sulich, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Mariusz Stępnik, Główny Specjalista ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Wołominie Monika Sikorska, Radna Powiatu Wołomińskiego Magdalena Suchenek ,Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik, Przewodnicząca Rady Gminy w Strachówce  Anna Ołdak, Sekretarz Gminy Strachówka Joanna Jaszczur, w imieniu Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Anna Siewierska, Kierownik Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu   Agnieszka Domżalska, Doradca Zakładu Rolniczego w Strachówce Renata Karyś, Druhowie Ochotniczej Straży w Równem wraz z prezesem Piotrem Wronka, Przedstawiciele  Koła Gospodyń Wiejskich w Boruczy wraz z przewodniczącą Moniką Sasin, Przedstawiciele Kółka Rolniczego w Jadwisinie wraz z przewodniczącą Edytą Przybysz.

Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka.  Nadmieniła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem dnia 16 kwietnia 2021 roku  podpisało umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  pt: „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Następnie odczytała List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, w którym podkreślono rolę kół gospodyń na obszarach wiejskich na różnych obszarach jej działalności. Wyróżniono aktywność Kół Gospodyń  na obszarze Powiatu Wołomińskiego, które biorą udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głos zabrał Pan Krzysztof Kudera, który w imieniu  Star

osty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka, odczytał List skierowany do Uczestniczek Turnieju, w którym zaakcentował zaangażowanie i aktywność Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Powiatu Wołomińskiego. Jak również skierował wyrazy podziękowania dla całego zespołu KGW Równe za zorganizowanie tak wartościowego wydarzenia. Po wystąpieniach gości zaproszonych, prelekcję online pt. „Rola Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich na obszarach wiejskich” przeprowadziła Senator RP Pani Maria Koc.

Przed prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych konkurencjach powołano Komisję Konkursową, w której skład weszli: przewodniczący Pan Krzysztof Kudera, wice-przewodniczący Pan Igor Sulich, sekretarz Pani Anna Siewierska oraz członkowie Pani Monika Sikorska i Pani Anna Ołdak.   Wyznaczone do Komisji osoby pracowały według opracowanego regulaminu, zaś ocena poszczególnych konkurencji odbywała się na podstawie karty oceny przygotowanej dla wszystkich członków Komisji.

W całodziennych zmaganiach wzięło udział  siedem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wołomińskiego:  Koło  Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu, gmina Tłuszcz (online); Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej, Gmina Poświętne wraz  z przewodniczącą Hanną Sawicką; Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich w  Myszadłach, gmina Jadów wraz z przewodniczącą Moniką Pękul; Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce, gmina Strachówka wraz z przewodniczącą Ewą Powierżą;  Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, gmina Poświętne z wraz przewodniczącą Krystyną  Kurek; Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie, gmina Klembów  wraz z przewodniczącą  Ewą Chacińską; Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, gmina Strachówka.

Gospodynie zmierzyły się w trzech konkurencjach konkursowych: wokalnej „Piosenka o mojej wsi”, kabaretowej oraz rękodzielniczej – „Najpiękniejsze  stoisko KGW”. Uczestnicy Turnieju z wielkim zaangażowaniem i determinacją przygotowali się do poszczególnych konkurencji. Wykazali się zarówno pomysłowością, kreatywnością  i  talentem. Zmagania same w sobie należały do bardzo wyrównanych, a duch rywalizacji udzielił się wszystkim obecnym. Było kolorowo i zabawnie. Każdy występ był niepowtarzalny, nagradzany głośnymi brawami. W przerwach miedzy występami można było oglądać przygotowane stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz skorzystać z degustacji wyrobów kulinarnych: pierożków i kaneczek przygotowanych przez Organizatorów.

Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach miały ogromny wpływ na końcowy wynik i zdobyte miejsce. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Krzysztof Kudera na podstawie protokołu końcowego ogłosił wyniki Turnieju  i  wspólnie z członami Komisji dokonali wręczenia nagród, pucharów i dyplomów.

Wyniki Turnieju prezentują się następująco:

I KONKURENCJA KONKURSOWA „Piosenka o mojej wsi”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
II MIEJSCE– Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III MIEJSCE– Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
WYRÓŻNIENIE– Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce

II KONKURENCJA KONKURSOWA  „Scenka kabaretowa”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
II MIEJSCE– Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce

III KONKURENCJA KONKURSOWA  „Najpiękniejsze stoisko KGW”
I MIEJSCE– Koło Gospodyń Wiejskich w Myszadłach
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej
WYRÓŻNIENIE– Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy

Po całkowitej klasyfikacji nagrodę GRAND PRIX 2021 otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, przyznano również nagrodę-wywiad radiowy dla Koła Gospodyń ufundowany przez Radio Fama Wołomin.

W imieniu Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Pani Anna Siewierska na ręce Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Równem Pani Hanny Wronka wręczyła statuetkę  za zorganizowanie wydarzenia o randze powiatowej dla kół gospodyń. „Podjęcie się przygotowania tak ogromnego przedsięwzięcia to duże wyzwanie. Panie z KGW Równe zadbały o każdy detal imprezy i udowodniły, że są gospodarne i wyjątkowe” – mówiła Pani Anna Siewierska. Dla organizatorów wydarzenia zaśpiewano gromkie „Sto lat” przy akompaniamencie akordeonu.

Zarząd KGW Równe podziękował komisji konkursowej za trud włożony w ocenę poszczególnych konkurencji. Uhonorował każdego członka komisji  pamiątkowym dyplomem i medalem. Nagrodzono również wszystkie Koła Gospodyń uczestniczące w Turnieju nagrodami, medalami oraz pamiątkowym dyplomem. W imieniu Wójta Gminy Strachówka – gospodarza terenu kosze upominkowe wręczyła Sekretarz Gminy Pani Joanna Jaszczur. Wszystkie Koła uczestniczące w Turnieju otrzymały również upominki od Poseł RP Pani Bożeny Żelazowskiej. Po całej dekoracji i rozdaniu nagród zaproszono wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia oraz  poczęstunku i biesiady z zespołem Starter.

Na zakończenie Przewodnicząca KGW Równe podziękowała uczestniczkom i przybyłym gościom. Stwierdziła, że Koła Gospodyń Wiejskich udowodniły, że jako organizacje pozarządowe są animatorami tradycji i kultury na wsi oraz że są grupami, które potrafią promować swoją małą ojczyzną i integrować środowisko lokalne. Wyraziła nadzieję, że taka forma promocji pozwoli cyklicznie organizować Turnieje dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zostały zrealizowane cele turnieju: zintegrowanie gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród gospodyń wiejskich, upowszechnianie kultury ludowej na obszarach wiejskich. Na zakończenie poza konkurencjami turniejowymi Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy wystąpiło ‘na bis’ z piosenką o swojej miejscowości.

I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich odbył  się pod patronatem honorowym Senator RP Marii Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka

Współorganizatorami  turnieju byli: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/ Odział w Siedlcach.

Wydarzenie pt. „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich” zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego.

 

Źródło:
http://www.strachowka.com.pl/index.php/kgw/kgw-rowne/2724-i-powiatowy-turniej-kobiet-gospodarnych-i-wyjtkowych-ko-gospody-wiejskich

Poprzedni artykułNarodowe Święto Niepodległości 2021 – Klembów
Następny artykułPromuj bezpłatnie obiekt noclegowy – Publiczna Baza Turystyki