I TY możesz rozwijać TRANSPORT PUBLICZNY – otwarte posiedzenie

Źródło:
http://www.ztm.waw.pl/?c=711&l=1