MR: do 24 stycznia br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie na rozwój turystyki

Do 24 stycznia 2020 r. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze turystyki mogą składać wnioski w konkursie na wsparcie turystycznych projektów – podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju. Dodano, że dofinansowanie projektów sięgać może 75 proc. ich kosztów.Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa turystyki oraz rozwój terytorialnych marek turystycznych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie do 75 proc. kosztów ich realizacji – czytamy w komunikacie.

Wskazano, że w otwartym konkursie, którego celem jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski, mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. Dodano, że muszą one działać dłużej niż 2 lata, a okres ten liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Resort podał, że wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 2,6 zł oraz że wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Jak wskazano, dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Dodano, że wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 proc. kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii “inne źródło finansowania zadania” – wyjaśniono.

Podano, że minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego wynosi 80 tys. zł dla priorytetu nr 1, natomiast dla priorytetów nr 2, 3 i 4 minimum 50 tys. zł.

W komunikacie zaznaczono, że okres realizacji zadań przewidziano w terminie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło:
https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/mr-do-24-stycznia-br-organizacje-pozarzadowe-moga-skladac-wnioski-o-wsparcie-na-rozwoj-turystyki,144386.html

Poprzedni artykułŻyczenia
Następny artykułNajsmaczniejsze regionalne potrawy poszukiwane