Planujesz wakacje w UE? Nie zapomnij o karcie EKUZ!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala uzyskać świadczenia medyczne za granicą. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zachęca do złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenie terminu ważności karty jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

Nawet 5000 kart dziennie w miesiącach letnich wydaje mazowiecki NFZ. Dla porównania liczba wydawanych kart poza sezonem zmniejsza się do 500-1000 sztuk dziennie.

Karty wydawane są bezpłatnie, na podstawie wypełnionego wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.

Czym jest karta EKUZ?

Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można skorzystać w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia, aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do domu. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich charakter oraz przewidywany czas pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Korzystając z EKUZ musimy pamiętać, że w krajach UE/EFTA będziemy traktowani jak obywatele danego kraju. Jeśli jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli danego kraju, zapłacimy za nie także my.

Aby uzyskać kartę EKUZ należy wypełnić wniosek, który jest dostępny w siedzibie MOW NFZ, delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz na stronie: www.nfz-warszawa.pl.

Wniosek można:

  • zeskanować i wysłać e-mail na adres: ekuz@nfz-warszawa.pl,
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • wysłać faksem do oddziału lub jednej z delegatur,
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

W sytuacji, gdy system EWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń należy dołączyć kserokopię aktualnego dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacji emeryta/rencisty, lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia), a w przypadku członka rodziny dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia – ZUS ZCNA.

Każde zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica dziecko, które ukończyło 18 rok życia, powinno załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Dla emerytów – 5 lat. W przypadku osób ubezpieczonych, tj. osoby zatrudnione, osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, osoby pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin – 18 miesięcy.

Należy pamiętać, że mamy obowiązek zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia; przy każdej zmianie pracy, czy też zmianie nazwy firmy, pracodawca zgłasza do ubezpieczenia tylko pracowników. Członkowie rodziny powinni być ponownie zgłaszani przez pracownika.

Źródło:
https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/38046,Planujesz-wakacje-w-UE-Nie-zapomnij-o-karcie-EKUZ.html

Poprzedni artykułPrzed zagranicznym wyjazdem sprawdź ważność paszportu
Następny artykułO historii między pokoleniami