Szkolenie wspierające rozwój edukatorów kultury na Mazowszu

Departament Kultury Promocji i Turystyki ogłasza nabór dla osób aktywnych w kulturze działających na terenie Województwa Mazowieckiego na  „Szkolenie wspierające rozwój edukatorów kultury na Mazowszu” organizowane w ramach wdrażania „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020”.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 10 do 11 maja 2018 r. w:  „Domu Pracy Twórczej Reymontówka”, Chlewiska 22 Województwo Mazowieckie 08 – 130 Kotuń. Dojazd do ośrodka na koszt uczestników. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnego transportu ze stacji kolejowej Kotuń do „Reymontówki” najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Pozostałe wydatki finansowane są ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, tj: wyżywienie, zakwaterowanie, wykłady, materiały szkoleniowe.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ciekawymi modelami realizacji projektów kulturalnych, których forma przedstawiona przez „trenerów” będzie mogła być wykorzystywana do realizacji wielu celów z zakresu kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej za pomocą technik omawianych i zaprezentowanych podczas przygotowanych spotkań warsztatowych z wykładami: ,,Gry jako element rzeczywistości społecznej” oraz „umiejętne i efektywne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych do pracy na rzecz kultury”.

Trenerzy będą prowadzili dyskusję z uczestnikami w zakresie ich pracy na rzecz kultury i pomagali włączać nowe elementy edukacyjne w dotychczas prowadzoną działalność wzbogacając je o nowe formy.

Plan szkolenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela p. Anna Grzywacz, pod numerem telefonu: (22) 59 79 526.

Ubiegającymi się o udział w szkoleniu mogą być osoby zgłoszone przez pracodawcę, zatrudnione w placówkach kultury na terenie województwa mazowieckiego, lub instytucjach pozarządowych statutowo prowadzących działalność kulturalną na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zgłoszenia zgodnie z wymogami formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

O zakwalifikowaniu się kandydata decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, na adres: dkpit@mazovia.pl, do wiadomości anna.grzywacz@mazovia.pl oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Kultury, Promocji i Turystki ul. Brechta 3 03-472 Warszawa do 8 maja 2018 r.

Poprzedni artykułZnakowanie rowerów w Powiecie Wołomińskim
Następny artykułVademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida.