Wypożyczalnia rowerów w Zielonce – sezon otwarty

Rozpoczęliśmy sezon rowerowy. Wraz z nim w Ośrodku Kultury i Sportu otwieramy miejską wypożyczalnię rowerów.
Bezpłatna wypożyczalnia rowerów funkcjonuje 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pojazdy „parkują” przy wejściu do OKiS od strony ul. Słowackiego.

Rower można wypożyczyć:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godz. 10:00-16:00 w sekretariacie OKiS, wejście od strony szkoły;
w godz. 16:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego;
W SOBOTY I NIEDZIELE
w godz. 10:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego.

W OKRESIE WAKACYJNYM wypożyczalnia funkcjonuje wyłącznie w recepcji OKiS od strony ul. Słowackiego.

Rower należy zwrócić do godziny 21:00 tego samego dnia.
Zanim wybierzemy się na przejażdżkę, wypełnić musimy kartę wypożyczenia. Dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty.  Rowery przekazywane są wraz z łańcuchem zabezpieczającym.  Jednoślady zostały specjalnie oznakowane w komendzie stołecznej w ramach policyjnej akcji znakowania.
Dostępnych jest dziesięć rowerów typu miejskiego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH
§ 1
1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 15 kwietnia do 15 października.
2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.
4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.
5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.
7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.
§ 2
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,
c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,
e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.
2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).
§ 3
1. Aby wypożyczyć rower, należy:
a) być osobą pełnoletnią,
b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

Źródło: http://okis.zielonka.pl/

Poprzedni artykułRusza akcja bezpłatnej sterylizacji psów i kotów
Następny artykułAkcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”