Szkolenie „Wejdźmy na dach”

Szkolenie „Wejdźmy na dach”

Miejsce szkolenia: Radzymin, Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie, ul. Komunalna 8;

Data: 09.10.2021 r.  godz. 10:30-13:30

Poruszane zagadnienia: przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska; jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej – zielona i błękitna infrastruktura jako rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność; wskazanie korzyści płynących z rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury (np. zatrzymywanie wody opadowej, termoizolacja, funkcja ogniochronna, budowanie nowoczesnego i ekologicznego wizerunku firmy/ instytucji); zaproponowanie konkretnych działań (przykłady dobrych praktyk) które będą inspiracją do rozwiązań architektonicznych, atrakcyjnych zarówno pod względem wyglądu jak i pełnionej funkcji, np. zielone dachy i elewacje, parki kieszonkowe, itp.

Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych dla uczestników szkolenia.

Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych.

UWAGA: Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy uprzednio zarejestrować się pod numerem telefonu (22) 346 11 58, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Wołominie.

 Operacja pn. „Klimat się zmienia- myślę, więc działam” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeprowadzenie 5 szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie lokalnej społeczności innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia skutków zmian klimatu poprzez budowę i udostępnianie w okresie trwałości projektu- ogrodu deszczowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

Poprzedni artykułWołomin kocha rower!
Następny artykułSzkolenie „Ogród naturalny”